Oferta

Szanowny Kliencie,
zapoznaj się z zakresem usług naszej kancelarii.


Doradztwo Podatkowe:

 • konsultacje, porady pisemne i ustne,
 • sporządzanie opinii dla podatników i płatników,
 • reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym oraz przed wszelkimi organami orzekającymi,
 • analiza i korekta projektów umów pod kątem zagrożeń podatkowych,
 • analiza umów zawieranych przez podmioty powiązane,
 • analiza wpływu zmian prawa podatkowego na sytuację Klienta,
 • doradztwo podatkowe przy fuzjach, przejęciach i przekształceniach,
 • struktury finansowe,
 • przygotowanie wniosków związanych z rejestracją działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • reprezentowanie w kontrolach i postępowaniach podatkowych,
 • występowanie w sprawie skarg i zażaleń przed sądami administracyjnymi,
 • przedstawicielstwo w podatku VAT dla podmiotów spoza Unii Europejskiej,
 • planowanie podatkowe,
 • optymalizacja podatkowa,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • szkolenia podatkowe,
 • doradztwo związane z pozostałymi obciążeniami (cło, ubezpieczenia społeczne, spadki).


Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za doradztwo ustalamy indywidualnie zgodnie z nakładem pracy oraz potrzebami Klientów – według stawki godzinowej lub w oparciu o z góry ustalony budżet.

Rachunkowość :

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów dla podatników będących ryczałtowcami,
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości w firmie,
 • ewidencję środków trwałych i wyposażenia,
 • bieżące księgowanie dokumentów do celów podatkowych,
 • sporządzanie i składanie do odpowiednich urzędów comiesięcznych deklaracji
 • wszelkie sprawy związane z aktualizacją danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym,
 • stała analiza kosztów i przychodów właścicieli, podatkowych (PIT, CIT, VAT) oraz kwartalnych VAT-UE i innych sprawozdań budżetowych (w tym wymaganych przez GUS),
 • sporządzamy deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych oraz sprawozdania, wnioski, formularze wymagane przepisami prawa we wszelkich Urzędach i instytucjach.

Wynagrodzenie

Koszt usług księgowych ustalamy indywidualnie z każdym klientem.  Nasze ceny są konkurencyjne z biurami rachunkowymi,  jednak zostawiając nam swoje pełnomocnictwo uwalniasz się od problemów z tym związanych oraz od odpowiedzialności.