Doradcy podatkowi

Elżbieta Niemiec – Doradca podatkowy nr 2466.

Od dnia 1 marca 1992 roku prowadzi samodzielną praktykę w zakresie doradztwa podatkowego.  Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Autorka publikacji w zakresie prawa podatkowego w wydawnictwie Raabe na tematy związane z zagadnieniami prawno podatkowymi dla aptek oraz w „Vademecum doradcy podatkowego i biegłego rewidenta” w wydawnictwie Datev Symfonia. Członek Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych pierwszej kadencji. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego w Ministerstwie Finansów czwartej kadencji.

Bogusław Niemiec- Doradca podatkowy nr 0014.

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Autor wielu uznanych opinii i publikacji prasowych na temat podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Fundamentalnie związany z praktyką stosowania prawa podatkowego w aptekach i przedsiębiorstwach farmaceutycznych. Doradca Izby Aptekarskiej w Warszawie. Specjalista w zakresie ustawy o doradztwie podatkowym. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych pierwszej i drugiej kadencji, W latach 2001-2006 Wiceprzewodniczący KIDP. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego w Ministerstwie Finansów w pierwszej kadencji i obecnie.