O nas

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Niemiec & Niemiec od wielu lat świadczy profesjonalne usługi w obszarze prawa podatkowego oraz praw pokrewnych. Od 1990 r. zapewniamy kompleksową obsługę podmiotom gospodarczym w zakresie rachunkowości. Pomożemy Państwu w trudnych kwestiach prawno – podatkowych, oferując praktyczne rozwiązania.

Naszymi klientami są osoby fizyczne, przedsiębiorcy i spółki prawa handlowego.  Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym ponosimy odpowiedzialność za oferowane usługi, jak również odnosząc się do zasad etyki zawodowej, gwarantujemy poufność. Posiadamy umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego i z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Podatek dochodowy zmusił do kłamstw więcej ludzi niż złoto …

Will Rogers


Misja naszej firmy…

  • Optymalizacja zobowiązań podatkowych,
  • Minimalizacja ryzyka wynikającego z zawiłości polskiego prawa podatkowego,
  • Ochrona interesów podatnika przez fachowe prowadzenie ksiąg podatkowych oraz podczas kontroli i postępowań administracyjnych w ramach udzielonego pełnomocnictwa.